1) Τοιχοποιϊα - Ευρεσιτεχνία.

Α) Κατασκευή του ξύλινου σκελετού γίνεται με διπλούς δοκούς ενωμένους αντίθετα από την φυσική του κάμψη, για να μην στραβώνουν ποτέ.

Β) Εξωτερικά του πλαισίου τοποθετούμε ξύλινη επιφάνεια με πραγματικό ξύλο, σανίδες, διατομής 2χ10 εκατοστά.

Γ) Επάνω στην εξωτερική ξύλινη επιφάνεια, τοποθετόυμε ηρακλείτη πάχους 2,5 εκ.

Δ) Στο εξωτερικό μέρος στον ηρακλείτη δημιουργούμε την οπλισμένη τσιμεντοκονία (ευρεσιτεχνία). Είναι συνολικού πάχους 2,5 εκατοστά και ενδιάμεσα περιέχει πλέγμα γαλβανιζέ. Το αποτέλεσμα αυτής της κατασκευής είναι εκπληκτικό. Η τοιχοποιία δεν ραγίζει ποτέ, δεν στραβώνει ποτέ, δεν χαλάει ποτέ και εξωτερικά δεν σκάβεται ούτε και με καλέμι.

     

Α) Internal Concrete Mesh structure

Manufactured with double posts combined that overlook their natural construction. The external wall structure comprises of Tsimentokonia (concrete) armed with mesh wire.

 

 

Β) Στέγη - Ντερές - ευρεσιτεχνία

Ντερές στέγης με διπλή ροή υδάτων, και επικάλυψη της διαγώνιας κοπής των κεραμιδιών.

Η τοποθέτηση της μόνωσης γίνεται πάντα επάνω από την επένδυση, και κάτω από το ασφαλτικό. Τα κεραμίδια τοποθετούνται, αφού πρώτα σημαδευτεί όλη η στέγη με γραμμές για να μην μπαίνουν στραβά. Το στερέωμα των κεραμιδιών γίνεται με σύρμα γαλβανιζέ, και με ειδικό τρόπο.

  • Στέγη Ευρεσιτεχνία Στέγη Ευρεσιτεχνία
  • Στέγη Ευρεσιτεχνία Στέγη Ευρεσιτεχνία
  • Στέγη Ευρεσιτεχνία Στέγη Ευρεσιτεχνία
  • Στέγη Ευρεσιτεχνία Στέγη Ευρεσιτεχνία
  • Στέγη Ευρεσιτεχνία Στέγη Ευρεσιτεχνία
  • Στέγη Ευρεσιτεχνία Στέγη Ευρεσιτεχνία
     

Β) Roof Structure

The roof structure has a unique gutter system that is fixed on diagonally joint roof tops. This gutter system allows double flow of rainwater or mud to escape from the roof top. The placement of insulation is always above the covering and under the asphaltic.

The roof tiles before are placed are marked first with lines, so that they are aligned in order and are then specially galbanized with wire.

 

 

Γ) Κουφώματα (ευρεσιτεχνία) -

Είναι τα μοναδικά κουφώματα που κατασκευάζονται με δύο πλαίσια και όχι με ένα, για αυτό και η δύναμη τους είναι διπλή. Είναι πρεσαριστά με περιμετρικό κλείδωμα ασφαλείας, και εγγύηση εφ όρου ζωής. Ενώ καμία πόρτα αλουμινίου δεν μπορεί να κατασκευαστεί με μηχανισμό προστασίας κυλίνδρου, εμείς λόγω της ευρεσιτεχνίας μας που είναι το διπλό πλαίσιο, μπορούμε και τοποθετούμε τον μηχανισμό προστασίας κυλίνδρου ο οποίος κάνει την πόρτα απαραβίαστη.

{image.index}/{image.total}

C) Door Frames -

The Door Frames deposited in our prokat houses have a unique double frame''defender'' a highly secure locksystem by TOP ALUMIN. This is our own unique manufacture and craftmanship guaranteed.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Η Εταιρεία μας Prokat Top

 

Prokat Top

ΣΠΙΤΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΤΡΟΧΟΒΙΛΕΣ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ!

Με την μοναδική καινοτομία της οπλισμένης τσιμεντοκονίας.

Κατοχυρωμένη ευρεσιτεχνία!

Κατασκευάζουμε σπίτια προκάτ από το 1980.

Mετά από πολυετή έρευνα , ανακαλύψαμε και εφαρμόσαμε με επιτυχία , την οπλισμένη τσιμεντοκονία , στο εξωτερικό μέρος της ξύλινης τοιχοποιίας.

Με αυτόν τον τρόπο τα σπίτια δεν σοβατίζονται εξωτερικά και δεν δημιουργούνε τα προβλήματα, όπως ριγματώσεις και αποκολλήσεις, που δημιουργεί πολλές φορές ο σοβάς.

Η τσιμεντοκονία γίνεται πολύ ισχυρή διότι είναι οπλισμένη με πλέγμα γαλβανιζέ και δεν περιέχει ασβέστη.

Η κατασκευή - τα σημαντικότερα μέρη μιας κατασκευής είναι η τοιχοποιία, στέγη και τα κουφώματα. Για το κάθε ένα από τα παραπάνω, παρουσιάζουμε και μια εξελιγμένη κατασκευή.

Α) Τοιχοποιϊα ευρεσιτεχνία

Β) Στέγη - Ντέρες ευρεσιτεχνία

Γ) Κουφώματα(Διπλό πλαίσιο) ευρεσιτεχνία

 

Gallery Welcome

1) ΤοιχοποΪα

1) Structural Wall

2) Στέγη - Ντέρες ευρεσιτεχνία

2) Roof Structure

3) Κουφόματα ευρεσιτεχνία

3) Door Frames

 

 

Company Profile of Prokat Top

 

Prokat Top
HOME PREFABRICATED 100 YEARS IN FRONT

With the unique innovation armed tsimentokonias (concrete structural design).

Guaranteed license and expertise!

We manufacture prokat houses since 1980.

After extensive research, we discovered and applied with success, armed tsimentokonia (concrete structure), in the exterior part of wooden stonework.

In this way, the houses are rendered outside and they do not create the problems, such as cracks and detachments, that is created many times over the plaster (this is especially evident after earthquakes).

Tsimentokonia (concrete structure) can become very powerful because it is armed with mesh galbanize and it does not contain harmful asvestos..

The manufacture - the most important parts of the prokat manufacture process is the stonework, roof and the frames. With regards to all of the above each manufacture process, presents an advance and unique construction method.

A) Internal Concrete mesh Structure wall.

B) Roof structure

C) Structural Frame.

link to a link to C Β