100 ΧΡΟΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ

Με την μοναδική καινοτομία της οπλισμένης τσιμεντοκονίας.Ευρεσιτεχνία!

Ευβοίας 270, Πάτρα

2610 435 065 & 693 694 5755
10ο χλμ Αργοστόλι Πόρου, Κεφαλονιά

100 ΧΡΟΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ

Με την μοναδική καινοτομία της οπλισμένης τσιμεντοκονίας.Ευρεσιτεχνία!

Ευβοίας 270, Πάτρα

2610 435 065 & 693 694 5755
10ο χλμ Αργοστόλι Πόρου, Κεφαλονιά

Καινοτομία σε όλα τα σημεία της κατασκευής χωρίς να υπολογίζουμε το κόστος.

Καινοτομία σε όλα τα σημεία της κατασκευής χωρίς να υπολογίζουμε το κόστος.

Mετά από πολυετή έρευνα , ανακαλύψαμε και εφαρμόσαμε με επιτυχία , την οπλισμένη τσιμεντοκονία , στο εξωτερικό μέρος της ξύλινης τοιχοποιίας.

Με αυτόν τον τρόπο τα σπίτια δεν σοβατίζονται εξωτερικά και δεν δημιουργούνε τα προβλήματα, όπως ριγματώσεις και αποκολλήσεις, που δημιουργεί πολλές φορές ο σοβάς.

Η τσιμεντοκονία γίνεται πολύ ισχυρή διότι είναι οπλισμένη με πλέγμα γαλβανιζέ και δεν περιέχει ασβέστη.

Η κατασκευή – τα σημαντικότερα μέρη μιας κατασκευής είναι η τοιχοποιία, στέγη και τα κουφώματα. Για το κάθε ένα από τα παραπάνω, παρουσιάζουμε και μια εξελιγμένη κατασκευή.

Mετά από πολυετή έρευνα , ανακαλύψαμε και εφαρμόσαμε με επιτυχία , την οπλισμένη τσιμεντοκονία , στο εξωτερικό μέρος της ξύλινης τοιχοποιίας.

Με αυτόν τον τρόπο τα σπίτια δεν σοβατίζονται εξωτερικά και δεν δημιουργούνε τα προβλήματα, όπως ριγματώσεις και αποκολλήσεις, που δημιουργεί πολλές φορές ο σοβάς.

Η τσιμεντοκονία γίνεται πολύ ισχυρή διότι είναι οπλισμένη με πλέγμα γαλβανιζέ και δεν περιέχει ασβέστη.

Η κατασκευή – τα σημαντικότερα μέρη μιας κατασκευής είναι η τοιχοποιία, στέγη και τα κουφώματα. Για το κάθε ένα από τα παραπάνω, παρουσιάζουμε και μια εξελιγμένη κατασκευή.

Τοιχοποιϊα

1)Κατασκευή ξύλινου σκελετού με δοκάρια διατομής 6Χ12 εκατοστά τα οποία τοποθετούνται, ενωμένα ανά δύο. Για αυτό οι κολώνες και τα οριζόντια τμήματα του σκελετού έχουν διατομή 12Χ12 εκατοστά, και έτσι απομακρύνουμε τον κίνδυνο του στραβώματος της τοιχοποιίας.

2) Εξωτερικά τοποθετούμε ξύλινη τάβλα, με υψηλότερο κόστος από το ΟSB, για να γίνεται πιο ισχυρή  η τοιχοποιία. . 

3) Πάνω στην ξύλινη τάβλα τοποθετούμε ηρακλείτη, και στην συνέχεια την οπλισμένη τσιμεντοκονία, ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑ. Με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ο φόβος της πυρκαγιάς ή της φθοράς της τοιχοποιίας. 

4) Εσωτερικά τοποθετούμε μόνωση, ηλεκτρικά και γυψοσανίδα. 

Τοιχοποιϊα

1)Κατασκευή ξύλινου σκελετού με δοκάρια διατομής 6Χ12 εκατοστά τα οποία τοποθετούνται, ενωμένα ανά δύο. Για αυτό οι κολώνες και τα οριζόντια τμήματα του σκελετού έχουν διατομή 12Χ12 εκατοστά, και έτσι απομακρύνουμε τον κίνδυνο του στραβώματος της τοιχοποιίας.

2) Εξωτερικά τοποθετούμε ξύλινη τάβλα, με υψηλότερο κόστος από το ΟSB, για να γίνεται πιο ισχυρή  η τοιχοποιία. . 

3) Πάνω στην ξύλινη τάβλα τοποθετούμε ηρακλείτη, και στην συνέχεια την οπλισμένη τσιμεντοκονία, ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑ. Με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ο φόβος της πυρκαγιάς ή της φθοράς της τοιχοποιίας. 

4) Εσωτερικά τοποθετούμε μόνωση, ηλεκτρικά και γυψοσανίδα. 

Στέγη

Η τοποθέτηση των ξύλινων δοκαριών γίνεται μετά από μελέτη του σχεδίου, και μόνωση επιτυγχάνεται με έναν ιδιαίτερο τρόπο. βλέπε foto.

Στέγη

Η τοποθέτηση των ξύλινων δοκαριών γίνεται μετά από μελέτη του σχεδίου, και μόνωση επιτυγχάνεται με έναν ιδιαίτερο τρόπο. βλέπε foto.

       ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
  • Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
    2610 435 065 & 693 694 5755
  • Διεύθυνση:
    Ευβοίας 270, 26333, Πάτρα, ΑΧΑΪΑΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
2610 435 065 & 693 694 5755

Διεύθυνση:
Ευβοίας 270, 26333, Πάτρα, ΑΧΑΪΑΣ

© 2023 ProkatTop